بایگانی‌های ترجمه رسمی مدارک - دارالترجمه رسمی درسا

ترجمه رسمی مدارک

خدمات ترجمه رسمی مدارک توسط دارالترجمه رسمی به همراه تاییدات کامل

ترجمه رسمی حکم افزایش حقوق

ترجمه رسمی حکم افزایش حقوق به همراه تاییدات کامل

حکم افزایش حقوق امروزه به‌عنوان یکی از مدارک شغلی افراد به‌حساب می‌آید که امکان استناد آن برای افسر پرونده ویزا به‌عنوان یک مدرک پشتیبان وجود خواهد داشت. برخی مدارک ازجمله…
اخذ تاییدات دادگستری و وزارت امورخارجه در دارالترجمه

اخذ تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه در دارالترجمه

امروزه در بسیاری از دارالترجمه‌های رسمی علاوه بر کار ترجمه رسمی، گرفتن تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه انجام می‌شود؛ اما نحوه گرفتن تاییدات قانونی شرایطی دارد که در ادامه…
ترجمه رسمی اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه شرکت ها

ترجمه اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه شرکت ها به همراه تاییدات

اظهارنامه مالیاتی و یا ترازنامه شرکت‌ها جز مدارکی است که وضعیت مالی و اقتصادی شرکت‌ها را روشن خواهد کرد. اظهارنامه‌های مالیاتی افراد شامل مجموع و میانگین گزارشاتی از وضعیت دارایی‌ها…
فهرست